redakcja PPE redakcja PPE 22.12.2020
World of Tanks - poradnik dla początkujących. Konto, czołgi, narodowości, załoga, pierwsza bitwa
1220V

World of Tanks - rozwój czołgów i załogi - World of Tanks - poradnik dla początkujących. Konto, czołgi, narodowości, załoga, pierwsza bitwa

World of Tanks - rozwój czołgów i załogi

World of Tanks to nie tylko ślepe strzelanie do tytułowych czołgów, ale i rozwój Waszych maszyn i załogi. Wraz z postępami i lepszymi wynikami będziecie zdobywać odpowiednie surowce, aby takowe ulepszenia wprowadzić. Zacznijmy od tych prostszych do zrozumienia, a mianowicie od ulepszania czołgów.

Każdy czołg możecie ulepszyć, badając i dokupując nowe podzespoły. Wszystkie maszyny posiadają przynajmniej po kilka wersji danej części, różniących się od siebie statystykami. Najlepiej widać to na podstawie dział, które wraz z Waszymi postępami zyskują większe obrażenia oraz współczynnik przebicia. Odblokowywanie i kupowanie nowych podzespołów odbywa się w okienku badań, do którego możecie się dostać, klikając odpowiedni guzik w garażu.

World of Tanks - poradnik

Samo nabywanie nowego sprzętu zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest doświadczenie, które zbieracie, rozgrywając kolejne bitwy na danej maszynie. Im lepszy wynik, tym więcej doświadczenia wpada na Wasze konto. Jeżeli uzbieracie jego odpowiednią liczbę, możecie odblokować dany podzespół (np. nowe działo czy lepsze radio). Jednak na tym nie koniec, gdyż dany zestaw musicie dodatkowo kupić za kredyty. Cena podzespołu jest zależna od jego poziomu i rodzaju, stąd np. radio kosztować Was będzie około 50 tysięcy kredytów, zaś najlepsze działo to kwota cztery razy większa. Zasada jest prosta – im wyższy poziom, tym lepiej.

World of Tanks - poradnik

Prócz rozwoju Waszych maszyn ważnym aspektem jest również szkolenie załogi. Obecnie każdy pojazd musi posiadać dedykowaną załogę, której nie da się obsadzić w innym czołgu. W zależności od czołgu liczba załogantów może się różnić – czasami dana maszyna wymaga dwóch wojaków, ale są też takie czołgi, które danego typu czołgisty nie potrzebują do obsługi wcale. Standardowa czołgowa ekipa składa się z 5 członków:

World of Tanks - poradnik

Dowódca

Główny członek załogi w każdym pojeździe. Stopień jego wyszkolenia wpływa na zasięg widzenia pojazdu i ogólną efektywność załogi.

 

World of Tanks - poradnik

Celowniczy

Ma wpływ na prędkość obrotu działa, czas celowania i celność działa.

 

World of Tanks - poradnik

Kierowca - Mechanik

Ma wpływ na zwrotność pojazdu.

 

World of Tanks - poradnik

Radiooperator

Ma wpływ na zasięg sygnału pojazdu, który decyduje o odległości, w jakiej pojazdy przeciwnika są wyświetlane na minimapie.

 

World of Tanks - poradnik

Ładowniczy

Ma wpływ na prędkość ładowania działa i przełączanie typów pocisków.

Liczba stoczonych bitew przez daną załogę przekłada się na zebrane doświadczenie i poziom wyszkolenia. Po osiągnięciu przez danego czołgistę 100% poziomu głównej kwalifikacji, stają się dostępne dodatkowe atuty i umiejętności, w których się będzie szkolił dalej. Każdy członek załogi może nauczyć się umiejętności i atutów. Czym się różnią? Atuty zaczynają działać po osiągnięciu 100% biegłości w danej dziedzinie. Umiejętności natomiast są aktywowane po rozpoczęciu nauki i wzrastają wraz z poziomem nauki. Podczas werbowania nowego członka/członków załogi możemy wybrać jeden z trzech poziomów wyszkolenia:

 

NAZWA

KOSZT

PROCENT UMIEJĘTNOŚCI

World of Tanks - poradnik

Kurs Przyspieszony

za darmo

50 %

World of Tanks - poradnik

Szkoła Pułkowa

20 000 World of Tanks - poradnik

75 %

World of Tanks - poradnik

Akademia Pancerna

200 World of Tanks - poradnik

100 %

Po osiągnięciu 100% danej umiejętności gracz może wybrać kolejną umiejętność lub atut dla czołgisty. Poniżej przedstawiamy spis wszystkich umiejętności i atutów dostępnych w grze:

UMIEJĘTNOŚCI (WSPÓLNE)

World of Tanks - poradnik

Maskowanie

Zwiększa maskowanie pojazdu. Ta umiejętność łączy się z działaniem kamuflażu (dla danego typu mapy), siatką maskującą, cichym układem wydechowym i naturalnym maskowaniem.

World of Tanks - poradnik

Naprawa

Przyspiesza naprawę uszkodzonych modułów. Liczy się średni poziom całej załogi. Umiejętność łączy się z działaniem zmienionej konfiguracji, ulepszonego wzmocnienia, dużego zestawu naprawczego i przeglądu przed bitwą.

World of Tanks - poradnik

Gaszenie Pożaru

Poprawia umiejętność walki z ogniem. Liczy się średni poziom całej załogi. Umiejętność jest bardziej efektywna, jeśli połączy się ją z dyrektywą „Doświadczeni strażacy”.

UMIEJĘTNOŚCI (DOWÓDCA)

World of Tanks - poradnik

Mentor

Daje dodatkowe punkty doświadczenia całej załodze za wyjątkiem Dowódcy.

World of Tanks - poradnik

Zwiad

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Umiejętność ta działa lepiej, jeśli uszkodzone są narzędzia obserwacyjne lub w połączeniu z Rozeznaniem w sytuacji, Powłoką antyrefleksyjną, Eksperymentalną optyką, Optyką z nagród, Lornetą polową i Kalibracją optyczną.

World of Tanks - poradnik

Wszech-stronność

Pozwala Dowódcy na osiągnięcie mistrzostwa w każdej kwalifikacji i zastępowanie rannych czołgistów. Możliwa zmiana tylko głównych umiejętności. Efekt zastąpienia spada wraz z każdym kolejnym rannym czołgistą..

UMIEJĘTNOŚCI (CELOWNICZY)

World of Tanks - poradnik

Zbrojmistrz

Poprawia celność uszkodzonego działa. Jeśli dwóch celowniczych posiada tę umiejętność, brana pod uwagę jest tylko ta o wyższym poziomie. Umiejętność łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, systemu wyposażenia stabilizującego i smarowania stabilizatora. 

World of Tanks - poradnik

Strzał z Biodra

Poprawia celność podczas obrotu wieży. Jeśli dwóch celowniczych posiada tę umiejętność, brana pod uwagę jest tylko ta o wyższym poziomie. Umiejętność łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, systemu wyposażenia stabilizującego i smarowania stabilizatora. 

UMIEJĘTNOŚCI (KIEROWCA-MECHANIK)

World of Tanks - poradnik

Hamowanie

Sprzęgłem

Zwiększa celność przy strzelaniu w ruchu. Ta umiejętność nie działa, jeśli pojazd pozostaje w bezruchu lub obraca się. Łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, smarowania stabilizatora i smarowania skrzyni biegów.

World of Tanks - poradnik

Gładka Jazda

Zwiększa celność przy strzelaniu w ruchu. Ta umiejętność nie działa, jeśli pojazd pozostaje w bezruchu lub obraca się. Łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, smarowania stabilizatora i smarowania skrzyni biegów.

World of Tanks - poradnik

Jazda Terenowa

Zmniejsza opór gruntu podczas jazdy po terenie miękkim i umiarkowanie miękkim. Niższe opory gruntu sprawiają, że rośnie przyspieszenie i manewrowość pojazdu. Efekt jest spotęgowany, jeśli połączy się umiejętność z dodatkowymi ostrogami.

World of Tanks - poradnik

Kontrolowane Uderzenie

Zmniejsza własne uszkodzenia i zwiększa uszkodzenia przeciwnika przy taranowaniu. Umiejętność działa, gdy pojazd jest w ruchu. Umiejętność nie liczy się przy zderzeniach z pojazdami sojuszników.

UMIEJĘTNOŚCI (RADIOOPERATOR)

World of Tanks - poradnik

Wzmacnianie

Sygnału

Zwiększa zasięg sygnału. Jeśli dwaj radiooperatorzy mają tę umiejętność, wykorzystywana jest tylko wyższa z nich.

World of Tanks - poradnik

Rozeznanie w

Sytuacji

Zwiększa zasięg widzenia. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają tę umiejętność, działa wyłącznie ta o wyższej wartości. Umiejętność łączy się z efektami Zwiadu, Powłoki antyrefleksyjnej, Optyki eksperymentalnej, Optyki z nagród, Lornety polowej i Kalibracji optycznej.

World of Tanks - poradnik

Stacja przekaźnikowa

Zwiększa zasięg sygnału sojuszników będących w zasięgu komunikacji pojazdu. Nie wpływa na zasięg sygnału Twojego pojazdu. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają tę umiejętność, działa tylko ta wyżej klasyfikowana.

ATUTY (WSPÓLNE)

World of Tanks - poradnik

Braterstwo Broni

Poprawia główne kwalifikacje i wszystkie umiejętności całej załogi. Ten atut sumuje się z efektami Ulepszonej wentylacji, Wentylacji z nagród, Systemu wentylacji, Dodatkowych racji bojowych, Czekolady, Skrzynki Coli, Mocnej kawy, Ulepszonych racji bojowych, Ciastka i herbaty, Onigiri, Bucht, Kawy z bułeczkami, Chleba ze smalcem, Spaghetti z sosem mięsnym i Czyszczenia wentylacji.

ATUTY (DOWÓDCA)

World of Tanks - poradnik

Szósty Zmysł

Pozwala dowódcy na określenie, czy jego pojazd został wykryty przez przeciwnika.

World of Tanks - poradnik

Orle Oko

Pozwala Dowódcy zidentyfikować krytycznie uszkodzone moduły na wskazywanych pojazdach przeciwnika będących w zasięgu widzenia. Skuteczny zarówno w przypadku ostrzału pośredniego jak i bezpośredniego.

ATUTY (CELOWNICZY)

World of Tanks - poradnik

Snajper

Zwiększa szansę na uszkodzenie modułu lub zranienie załogi przeciwnika. Działa wyłącznie dla pocisków PP, PK i K. Jeśli dwóch celowniczych posiada ten atut, efekt nie kumuluje się.

World of Tanks - poradnik

Wyznaczony Cel

Wydłuża o dodatkowe dwie sekundy czas, przez który wybrany pojazd przeciwnika pozostaje widoczny. Ten atut działa zarówno w trybie ostrzału bezpośredniego, jak i pośredniego. Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, działanie nie sumuje się. Atut łączy się z działaniem ulepszonego radia i skupienia na celu.

ATUTY (KIEROWCA-MECHANIK)

World of Tanks - poradnik

Czystość i Porządek

Zmniejsza szansę na zapalenie się silnika dzięki zmniejszeniu prawdopodobieństwa wycieku benzyny lub ropy. Atut łączy się z działaniem zmienionej konfiguracji i automatycznego systemu gaśniczego.

ATUTY (RADIOOPERATOR)

World of Tanks - poradnik

Żądza Zemsty

Jeśli radiooperator przeżył zniszczenie swojego pojazdu, atut pozwala mu na zgłaszanie pozycji przeciwnika przez dwie sekundy dłużej. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają ten atut, efekt nie ulega kumulacji.

ATUTY (ŁADOWNICZY)

World of Tanks - poradnik

Bezpieczne Magazynowanie

Zwiększa odporność magazynu amunicyjnego: pociski nie stykają się ze sobą. Jeśli dwóch ładowniczych posiada ten atut, działanie nie sumuje się. Atut łączy się z działaniem zmienionej konfiguracji.

World of Tanks - poradnik

Intuicja

Podczas przełączania się między rodzajami pocisków zwiększa szansę na to, że właściwy pocisk jest już załadowany. Załadowanie działa nowym pociskiem jest wznawiane od chwili przerwania tej czynności. Jeśli dwóch ładowniczych posiada ten atut, efekt kumuluje się.

World of Tanks - poradnik

Desperat

Przyspiesza ładowanie działa, jeśli pojazd ma mniej niż 10% wytrzymałości. Jeśli dwóch ładowniczych posiada ten atut, efekt nie ulega kumulacji. Działanie atutu łączy się z działaniem wyposażenia mechanizm dosyłający, mechanizm dosyłającym z nagród, innowacyjny system ładowania oraz uporządkowany magazyn amunicji.

Każdemu czołgiście można usunąć umiejętności i atuty, a potem wybrać nowe. Niestety wiążę się to z pewnymi opłatami:

  • Wyzerowanie za darmo - tracimy 20% ogólnego poziomu umiejętności/atutu (ze 100% na 80%).
  • Wyzerowanie za kredyty - tracimy 10% ogólnego poziomu umiejętności/atutu (ze 100% na 90%).
  • Wyzerowanie za złoto (200) - nie tracimy nic z ogólnego poziomu umiejętności/atutu (zostaje 100%).

World of Tanks - poradnik

Tagi: czołgi Microsoft Game Studios nacje pierwsza bitwa poradnik Wargaming.net World of Tanks załoga