SKLEP

Polityka prywatności

Portal PPE.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika portalu PPE.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: portal PPE.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swoich czasopism i portali.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać portalu PPE.pl.

Dane osobowe

W czasie korzystania z portalu PPE.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych, zablokuje czynność, których dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Portal PPE.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin podczas rejestracji lub po jego aktualizacji. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PPE.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany na stronie, wewnętrzne promocje).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary PPE.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Miesięcznik PSX Extreme