Cyberpunk 2077 - współzałożyciel CDPR nie sprzedał swoich akcji [aktualizacja]

News
8248V
Cyberpunk 2077 - współzałożyciel CDPR nie sprzedał swoich akcji [aktualizacja]
Mateusz Wróbel | 23.12.2020, 19:18

Pierwotne doniesienia dot. sprzedaży 482 tysięcy akcji przez współzałożyciela CD Projekt RED - Michała Kicińskiego - były błędne.

Aktualizacja:

Jak możemy przeczytać w raporcie z 8 grudnia, Michał Kiciński nie sprzedał swoich akcji, a manewry na giełdzie były wymuszone ze względu na zmianę proporcji udziałów ww. przedsiębiorcy.

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, o otrzymanym zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza spółki Pana Michała Kicińskiego z którego wynika iż, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku, nastąpiła zmiana jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Kiciński posiada na dzień zawiadomienia 10 003 852 akcje Spółki, dające prawo wykonywania 10 003 852 głosów. Przed dojściem do skutku opisanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcje te reprezentowały 10,41% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 10,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. Po dokonanym podwyższeniu, posiadane 10 003 852 akcji Spółki, dające prawo wykonywania 10 003 852 głosów w ogólnej liczby głosów w spółce, reprezentują 9,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 9,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. Ponadto w złożonym zawiadomieniu akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki ani okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Źródło: https://www.parkiet.com/article/20201208/KOMUNIKATY/312089823


Oryginalna wiadomość:

CD Projekt RED ma ogromne problemy na giełdzie po debiucie Cyberpunk 2077. Od dnia premiery wersje przeznaczone na konsole PlayStation 4 i Xbox One nie grzeszą grywalnością, co przełożyło się na spory spadek (aż 32%) wartości akcji.

Jak zauważyli użytkownicy Reddita, Michał Kiciński, współzałożyciel polskiej firmy (obecnie już w niej nie pracuje), sprzedał jednorazowo 5% swoich wszystkich akcji CDPR - zrobił to trzy dni przed pojawieniem się w sieci recenzji Cyberpunka 2077.

Społeczność subreddita skupiającego się na najnowszej grze Polaków uważa, że polski przedsiębiorca wiedział, jak słabo prezentuje się produkcja na bazowych konsolach ósmej generacji od Sony i Microsoftu, więc sprzedał swoje akcje w najdogodniejszym momencie. Równie dobrze mógł wyczuć idealną okazję do sprzedaży, aby po premierze ponownie nabyć kilkaset tysięcy akcji, a następnie poczekać na dogodny moment, aby po raz kolejny się ich pozbyć.

Jak możemy zauważyć na poniższym zrzucie, w piątek, 4 grudnia, kurs wynosił 443 złotych, a 10 grudnia, czyli w dzień premiery, około 350 złotych. Pozbywając się 482 tys. akcji w wyżej wspomnianym dniu, gracz na giełdzie mógł zdobyć nawet 213 mln złotych - spora sumka, nieprawdaż?

Cyberpunk 2077 - współzałożyciel CDPR nie sprzedał swoich akcji [aktualizacja]

Źródło: https://www.dobreprogramy.pl/Cyberpunk-2077-wspolzalozyciel-CD-Projektu-sprzedal-znacza-czesc-akcji-chwile-przed-recenzjami,News,112394.html

Komentarze (120)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper