Bartosz Dawidowski Bartosz Dawidowski 29.10.2019 12:01
Fortnite
368V

Fortnite. Halloweenowe wydarzenie i aktualizacja z teleportami

Halloweenowe wydarzenia nie ominą również Fortnite. Epic Games opublikowało już zapowiedź świeżych atrakcji.

Do Fortnite powraca Koszmarów Czar. Epic Games zaprasza do wypróbowywania nowego zestawu "broni blackmetalowych", związanych z wydarzeniem

W grze pojawi się również w związku z Halloween "Król Burzy", czyli potężny adwersarz do którego pokonania konieczna będzie grupa znajomych.

Wydarzenie rozpocznie się dzisiaj, ok. godziny 14:00.

Fortnite dorobiło się również kolejnej aktualizacji, tym razem gwoździem programu są teleportery, pozwalające na błyskawiczne przenoszenie się między określonymi lokacjami. Wprowadzono też szereg ważnych usprawnień do działania gry. Wprowadzono przede wszystkim poprawkę, która powinna zapobiec nieprawidłowemu zapisywaniu zawartości wysp po ich opuszczeniu. Gotowce nie będą również automatycznie niszczone po umieszczeniu ich na płaskich sekcjach wyspy tropikalnej.

Nowości w aktualizacji Fortnite (29.10.2019):

Teleportery

Nareszcie są! Ustawiaj teleportery na całej wyspie, by szybko przenosić się do innych lokacji!

11BR_Social_Creative_11.10_Social_Teleporter.jpg

Przyznawacz przedmiotów

Przyznawaj lub odbieraj przedmioty graczom, używając tego urządzenia!

11BR_Social_Creative_11.10_Social_ItemGranter.jpg

Pasek szybkiego dostępu

Tworzenie gier nigdy nie było tak proste. Zapisz rekwizyt, urządzenie lub połączenie wielu obiektów w polu, by mieć do nich szybki dostęp.

Aktywator atrybutu

Nowe urządzenie aktywujące, które określa rezultat, sprawdzając, czy gracz, który wysłał sygnał, posiada określone atrybuty.

11BR_Social_Creative_11.10_Social_AttributeTrigger.jpg

Aktywator percepcyjny

Pojawiam się i znikam! Uruchamiaj aktywator za pomocą pola widzenia lub funkcji rozglądania się.

11BR_Social_Creative_11.10_Social_PerceptionTrigger.jpg

Wyspy

Poprawki błędów

 • Wprowadzono poprawkę, która powinna zapobiec nieprawidłowemu zapisywaniu zawartości wysp po ich opuszczeniu.

 • Podłoże w Centrum na trawiastym wzgórzu nie będzie już wystawać ponad ustawiane podłogi.

 • Obiekty będą teraz prawidłowo zapisywane po ich umieszczeniu na krawędzi wyspy.

 • Naprawiono błąd powodujący, że rekwizyty wystające poza granice wyspy nie były zapisywane. Teraz, jeśli będą wystawać poza granice wyspy, będą nieustawialne i oznaczane na czerwono. W razie próby umieszczenia rekwizytów w oceanie funkcja ta będzie pokazywać, które elementy zostaną zapisane. 

 • Naprawiono błąd powodujący, że efekty związane z lodem nie działały na graczy poruszających się po Lodowej Wyspie Jeziornej.

 • Gotowce nie będą automatycznie niszczone po umieszczeniu ich na płaskich sekcjach wyspy tropikalnej.
   

Rozgrywka

Poprawki błędów

 • Skorygowano stopień ciemności filtra kamery „Krótki czas ekspozycji”.

 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe stosowanie efektów mgły i oświetlenia na wyspach twórców.

 • Opcja „Wróć do centrum” będzie dostępna dla graczy znajdujących się w grze na wyróżnionej wyspie.

 • Gracze nie mogą już upaść na ziemię na placach zabaw bez rozłożenia lotni.

 • Naprawiono błąd umożliwiający graczom obserwowanie innych graczy znajdujących się na innych wyspach lub w Centrum.
   

Bronie i przedmioty

 • Dodano wyrzutnię dyń

Poprawki błędów

 • Latarka nie jest już rozmyta w trakcie gry na niskich ustawieniach.
   

Narzędzia kreatywne i Smartfon

 • Do Smartfona dodano pasek szybkiego dostępu

  • Pasek szybkiego dostępu stał się częścią Smartfona jako miejsce do przechowywania rekwizytów, by zawsze były pod ręką. Wraz z dodaniem paska szybkiego dostępu wprowadzono kilka zmian w sposobach uzyskiwania przez graczy dostępu do Smartfona. 

   • Smartfon został usunięty z ekwipunku i otrzymał specjalne miejsce w lewym dolnym rogu ekranu.

   • Dostęp do Smartfona można uzyskać, stukając w niego na urządzeniu mobilnym, naciskając klawisz na komputerze PC lub przytrzymując przycisk na kontrolerze. Sposób uzyskiwania dostępu do tej funkcji na kontrolerach można zmienić w nowym Szybkim menu.

   • Gdy Smartfon jest aktywny, widocznych jest 8 pól, które można zapełnić.

  • Po pierwszym włączeniu Smartfona pojawi się komunikat opisujący sposób korzystania z paska szybkiego dostępu (po pierwszym zapełnieniu jakiegokolwiek pola paska szybkiego dostępu komunikat zniknie).

   • Namierzanie rekwizytu Smartfonem

   • Po namierzeniu wybierz pole. Aby wybrać pole:

    • PC: naciśnij przycisk pola (domyślnie od 1 do 8).

    • Kontroler: przytrzymaj lewy przycisk spustu, a następnie naciśnij krzyżak w którymś kierunku lub jeden z przycisków przednich.

    • Urządzenia mobilne: dotknij pola.

   • Po wybraniu pola rekwizyt będzie w nim przechowywany aż do wyjścia z gry. Pasek szybkiego dostępu umożliwia kopiowanie elementów między wyspami, na których można używać Smartfona. 

   • Aby użyć przechowywanego elementu, ponownie wybierz pole.

  • W jednym polu możesz przechowywać więcej niż jeden rekwizyt – w tym celu wystarczy użyć funkcji zaznaczania wielu elementów! 

   • Wybierz kilka rekwizytów, używając funkcji zaznaczania. 

   • Zapisz rekwizyty w polu w ten sam sposób, jak opisano powyżej.

  • Aby zastąpić pole, musisz przytrzymać przycisk lub klawisz pola. Uważaj: zastąpionego pola nie da się przywrócić!

  • Znane problemy
   • Pasek szybkiego dostępu nie jest zapisywany między sesjami. Jeśli wyjdziesz z trybu kreatywnego lub utracisz z nim połączenie w inny sposób, zawartość paska szybkiego dostępu zostanie usunięta.
   • Pole można tylko zastąpić. Nie można opróżnić lub usunąć pola podczas gry. 

   • Podczas używania Smartfona można przejść bezpośrednio do trybu walki/budowania, korzystając z przypisanych klawiszy.

   • Niektóre przezroczyste rekwizyty (np. Holoekrany) i urządzenia (np. Generator piłek) nie generują prawidłowych ikon. 

 • Dodano Szybkie menu

  • Aby zwolnić klawisze/przyciski, uporządkować interfejs i zapewnić dostęp do dodatkowych opcji, wprowadziliśmy Szybkie menu. Gdy Smartfon jest aktywny, dostęp do Szybkiego menu można uzyskać, naciskając (domyślnie):

   • PC: klawisz „V”

   • PS4: panel dotykowy

   • Xbox: przycisk opcji

   • Switch: przycisk „-”

  • Obecnie w Szybkim menu dostępne są następujące opcje:

   • Faza

   • Szybkość lotu

   • Łupy

   • Kolizja

   • Uwzględniaj kolizje z kopiami (patrz opis poniżej)

   • Wyrównywanie do siatki

   • Klawisz Smartfona (wyłącznie kontroler)

  • Podczas korzystania ze Smartfona dostęp do opcji „Pokaż mapę” można również uzyskać, używając Szybkiego menu.

  • Uwaga: Szybkie menu jest dostępne wyłącznie po wybraniu z ekwipunku/uaktywnieniu Smartfona. 

  • Dodano nową opcję „Uwzględniaj kolizje z kopiami”.

   • Po ustawieniu opcji kolizji jako „Wszystko” użycie przełącznika „Uwzględniaj kolizje z kopiami” umożliwia zignorowanie kolizji niedawno ustawionych obiektów z narzędziami do przemieszczania. Może to znacznie ułatwić umieszczanie serii obiektów!
     
  • Znane problemy
   • Obecnie po włączeniu opcji „Uwzględniaj kolizje z kopiami” kolizje z innymi niedawnymi kopiami będą ignorowane.

 

Gotowce i galerie

 • Dodano nowy gotowiec.

  • Pierożkarnia.

 • Dodano Pierożkarnię do galerii rekwizytów Pagody Pomyślności.

 • Dodano dodatkowy element rakiety do magazynu Przybysza w Stęchłym Składzie.

 • Dodano dodatkowy element rakiety do galerii rekwizytów Stęchły Skład i Stołówka.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd powodujący odzysk niewłaściwych materiałów z narożnego elementu dachowego i dwóch elementów okien w galerii Nawiedzone dachy.

 • Z galerii Rekwizyty wojskowe usunięto kolorowy namiot, by nie powodował migotania kolorów podczas używania go w transformacjach w Rekwizytomacie.

 • Będzie już możliwe prawidłowe kopiowanie i wklejanie wanny w galerii Nawiedzone rekwizyty.

 • Będzie już możliwe prawidłowe kopiowanie i wklejanie śmieci ze stosu nadawczego z Pandory.

 • Rekwizyty z galerii Nawiedzone rekwizyty mają teraz tekstury na spodzie.

 • W galerii Stęchły Skład i Stołówka nie brakuje już rekwizytu nadajnika szczeliny.

 • Naprawiono błąd powodujący, że zniszczenie kilofem kratowanej podłogi z galerii Zapuszczone siedlisko złoczyńcy było niemożliwe.

 • Logo bohatera lub złoczyńcy można teraz wybrać z Posiadłości Bohatera lub Legowiska Złoczyńcy, używając Smartfona.
   

Urządzenia

 • Dodano urządzenie Teleportera.

  • Umożliwia teleportowanie graczy z jednego miejsca do innego na mapie podczas gry.

  • Grupa Teleporterów: umożliwia powiązanie grupy urządzeń z innymi Teleporterami.

   • Grupy od A do Z, Brak (domyślnie: Grupa A)

  • Grupa Teleporterów docelowych: umożliwia powiązanie grupy Teleporterów docelowych, gdy gracz korzysta ze szczeliny. Kiedy gracz wejdzie do Teleportera, funkcja wybierze z tej grupy Teleporter, do którego gracz zostanie przeniesiony.

   • Grupy od A do Z, Brak (domyślnie: Grupa A)

  • Włączono: umożliwia twórcom ustawienie, kiedy gracze mogą korzystać z Teleporterów.

   • Włączono, Tylko przed grą, Tylko gra, Wyłączono (domyślnie: Włączono)

  • Drużyna: określa, które drużyny mogą używać tego Teleportera.

   • Wszystkie, drużyny od 1 do 16 (domyślnie: Wszystkie)

  • Zmień Teleporter docelowy: jeśli po wejściu do Teleportera można wybrać wiele punktów wyjścia, funkcja ta określa, jak często zmieniana jest lokalizacja docelowa dla graczy wchodzących do Teleportera.

   • Nigdy, Po wejściu, Co 5/10/20/30/40/50 s, Co minutę (domyślnie: Nigdy)

  • Widoczność szczeliny Teleportera: daje twórcom możliwość określenia, czy gracze widzą Teleporter.

   • Widoczny, Ukryty (domyślnie: Ukryty)

  • Odtwórz efekty graficzne: daje twórcom kontrolę nad tym, czy gracze widzą efekt graficzny podczas korzystania z danego elementu.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Odtwórz efekty dźwiękowe: daje twórcom kontrolę nad tym, czy gracze słyszą efekt dźwiękowy podczas korzystania z danego elementu.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Zachowaj moment pędu: określa, czy moment pędu graczy wchodzących do Teleportera jest przenoszony do lokalizacji docelowej.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Gracz zwrócony przodem w kierunku Teleportera: określa, w jakim kierunku będzie skierowany gracz po przejściu przez Teleporter. 

   • Tak, Nie, Względnie (domyślnie: Nie)

  • Teleportuj po otrzymaniu transmisji na: po aktywowaniu danego kanału umożliwia wysłanie aktywującego go gracza do Teleportera.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Włącz przy transmisji od.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Wyłącz przy transmisji od.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Po wejściu transmituj na: transmituje na tym kanale, gdy gracz pomyślnie wejdzie do tego Teleportera.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Po przeteleportowaniu transmituj na: transmituje na tym kanale, gdy gracz wyjdzie z tego Teleportera.

   • Od Kanał 1 do Kanał 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano urządzenie Przyznawacz przedmiotów.

  • Przyznaje przedmioty graczowi lub grupie graczy po otrzymaniu sygnału na określonym kanale.

  • Włączono na początku gry: umożliwia twórcom ustalenie, czy urządzenie będzie aktywne na początku gry.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Kto otrzyma przedmiot: określa, kto będzie otrzymywać przedmioty.

   • Aktywujący gracz, Aktywująca Drużyna, drużyny od 1 do 16, Wszyscy gracze (domyślnie: Aktywujący gracz)

  • Akcja po przyznaniu przedmiotu: określa działania podejmowane podczas przyznawania graczom przedmiotów.

   • Wyczyść ekwipunek, Wyczyść przedmioty, Wyczyść zasoby, Zachowaj wszystko (domyślnie: Wyczyść ekwipunek)

  • Przyznaj: Przyznawacz przedmiotów może przekazać bieżący przedmiot z listy (przedmiot zaindeksowany) lub wszystkie przedmioty, zaczynając od bieżącego.

   • Przedmiot zaindeksowany, Wszystkie przedmioty (domyślnie: Przedmiot zaindeksowany)

  • Warunek przyznania: umożliwia kreatorom określenie warunków, jakie należy spełnić, by były przyznawane przedmioty.

   • Zawsze, Tylko, gdy ekwipunek gracza jest pusty, Tylko, gdy w ekwipunku gracza jest wolne miejsce (domyślnie: Zawsze)

  • Przyznaj po zmianie indeksu: podczas przechodzenia do kolejnego lub poprzedniego przedmiotu na liście (czyli zmiany indeksu) funkcja ta określa, czy gracz otrzyma również ten przedmiot.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Usuń przedmiot po przyznaniu: umożliwia kreatorom usunięcie przedmiotu po jego przyznaniu, by nie był przyznawany ponownie.

   • Nie, Tak (domyślnie: Nie)

  • Wyposaż przyznany przedmiot: umożliwia kontrolowanie, czy przyznawane przedmioty będą natychmiast wyposażane.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Przyznaj dodatkową amunicję: umożliwia kontrolowanie, czy wraz z przedmiotem będzie przyznawana dodatkowa amunicja.

   • Tak, Nie (domyślnie: Tak)

  • Typ cyklu: jeśli spróbujemy przełączyć ostatni przedmiot w Przyznawaczu przedmiotów, czy zatrzymamy się na nim, czy też przejdziemy do pierwszego przedmiotu?

   • Zawijaj, Normalnie (domyślnie: Zawijaj)

  • Włącz przy transmisji od.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Wyłącz przy transmisji od.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Przyznaj przedmiot przy transmisji od: przyznaje przedmiot graczowi, który wysłał wiadomość do Przyznawacza.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Przejdź do poprzedniego przedmiotu przy transmisji od: powoduje wybranie poprzedniego przedmiotu na liście i ustawienie go jako kolejnego, który zostanie przyznany.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Przejdź do kolejnego przedmiotu przy transmisji od: powoduje wybranie kolejnego przedmiotu na liście i ustawienie go jako kolejnego, który zostanie przyznany.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Przejdź do losowego przedmiotu przy transmisji od: powoduje wybranie losowego przedmiotu na liście i ustawienie go jako kolejnego przedmiotu, który zostanie przyznany.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Uzupełnij przedmioty przy transmisji od: jeśli przedmioty zostały przyznane i usunięte z listy (za pomocą opcji „Usuń przedmiot po przyznaniu”), funkcja ta spowoduje ich ponowne dodanie do Przyznawacza przedmiotów.

   • Kanały od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano urządzenie Aktywator percepcyjny.

  • Urządzenie to transmituje na kanale, gdy gracz pojawi się w jego polu widzenia lub z niego zniknie, albo gdy gracz spojrzy na urządzenie lub odwróci się od niego.

  • Liczba aktywacji: Nieskończona, 1–10 (domyślnie: Nieskończona)

  • Drużyna: określa drużynę, do której będą wysyłane wiadomości po namierzeniu należącego do niej gracza.

   • Dowolna, 1–16 (domyślnie: Dowolna)

  • Transmituj co X aktywacji aktywatora: sygnał jest wysyłany co X raz, gdy powinien być wysyłany.

   • 1–100 (domyślnie: 1)

  • Opóźnienie: czas, po upływie którego aktywator namierza/przestaje namierzać gracza wysyłającego odpowiedni sygnał.

   • Brak, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min (domyślnie: Brak)

  • Opóźnienie resetowania: po wysłaniu sygnału przez urządzenie kolejny sygnał nie zostanie wysłany przez okres ustawiony w tej funkcji.

   • Brak, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min (domyślnie: Brak)

  • Odgłos aktywacji: Nie, Tak (domyślnie: Tak)

  • Przełącz efekty graficzne: po włączeniu tej opcji gracz aktualnie namierzony przez aktywator będzie oznaczony czerwoną migającą poświatą.

   • Nie, Tak (domyślnie: Tak)

  • Widoczność w grze: Wł., Wył. (domyślnie: Wł.)

  • Włączone na początku minigry: Włączone, Wyłączone (domyślnie: Włączone)

  • Włącz przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Wyłącz przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Resetuj liczbę aktywacji przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Gdy urządzenie zobaczy gracza, transmituj na: gdy wejdziesz w zasięg urządzenia i znajdziesz się w jego polu widzenia (przy zakresie 360 stopni), Aktywator percepcyjny będzie transmitować na tym kanale.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Gdy urządzenie przestanie widzieć gracza, transmituj na: gdy opuścisz pole widzenia urządzenia lub wyjdziesz poza jego zasięg, Aktywator percepcyjny będzie transmitować na tym kanale.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Gdy gracz spojrzy na urządzenie, transmituj na: gdy spojrzysz w kierunku urządzenia i zobaczysz je, Aktywator percepcyjny będzie transmitować na tym kanale.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Gdy gracz przestanie patrzeć na urządzenie, transmituj na: gdy przestaniesz patrzeć w kierunku urządzenia lub nie będziesz już go widzieć, Aktywator percepcyjny będzie transmitować na tym kanale.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano urządzenie Aktywator atrybutu.

  • Urządzenie czeka, aż w kanale pojawi się sygnał, a gdy to nastąpi, wykonuje szereg testów atrybutów gracza, który wysłał sygnał. Następnie wysyła kolejny sygnał do jednego z dwóch kanałów w zależności od tego, czy wszystkie testy zostały zaliczone, czy też niektóre z nich nie zostały zaliczone.

  • Sprawdź drużynę: ten test jest zaliczany, jeśli aktywujący gracz należy do określonej drużyny.

   • Dowolne, 1–16 (domyślnie: Dowolne)

  • Sprawdź klasę: ten test jest zaliczany, jeśli aktywujący gracz należy do określonej klasy.

   • Dowolne, Brak, Id klasy od 1 do 16 (domyślnie: Dowolne)

  • Min. liczba likwidacji gracza: ten test jest zaliczany, jeśli aktywujący gracz ma co najmniej tyle likwidacji.

   • 0, 1–15, 20, 30, 50, 100 (domyślnie: 0)

  • Min. wynik gracza (0, 1–15, 20, 30, 50, 100 (domyślnie: 0))

   • Ten test jest zaliczany, jeśli aktywujący gracz osiągnął co najmniej taki wynik.

  • Min. wynik drużyny: ten test jest zaliczany, jeśli cała drużyna, do której należy aktywujący gracz, osiągnęła co najmniej taki wynik.

   • 0, 1–15, 20, 30, 50, 100 (domyślnie: 0)

  • Włączone na początku minigry: Włączone, Wyłączone (domyślnie: Włączone)

  • Liczba aktywacji: Nieskończona, 1–10 (domyślnie: Nieskończona)

  • Opóźnienie: czas, po upływie którego urządzenie namierza/przestaje namierzać gracza wysyłającego odpowiedni sygnał.

   • Brak, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min (domyślnie: Brak)

  • Opóźnienie resetowania: po wysłaniu sygnału przez urządzenie kolejny sygnał nie zostanie wysłany przez okres ustawiony w tej funkcji.

   • Brak, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min (domyślnie: Brak)

  • Widoczność w grze: Wł., Wył. (domyślnie: Wł.)

  • Włącz przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Wyłącz przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Resetuj liczbę aktywacji przy transmisji od.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Nasłuchuj na kanale: ustala kanał, na którym urządzenie będzie nasłuchiwać. Dowolny gracz aktywujący sygnał na tym kanale przejdzie serię testów pod kątem listy atrybutów.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Jeśli gracz przeszedł wszystkie testy, transmituj na: nadaje transmisję na ustalonym kanale, jeśli gracz pomyślnie przeszedł wszystkie testy.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Jeśli gracz nie przeszedł testu, transmituj na: nadaje transmisję na ustalonym kanale, jeśli gracz nie zaliczył przynajmniej jednego testu.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano wzmocnienie z efektem graficznym.

  • To wzmocnienie jest dostępne w Galerii wzmocnień. Daje efekt graficzny graczowi, który je podniesie.

  • Efekt graficzny: określa efekt graficzny, jaki otrzyma gracz, który podniesie wzmocnienie. „Poświata” nadaje jasne podświetlenie całej postaci, a „Obrys” tworzy wokół niej wyraźne obramowanie. W danym momencie gracz może mieć jeden efekt obrysu i jeden efekt poświaty.

   • Poświata, Obrys (domyślnie: Poświata)

  • Kolor: określa kolor efektu graficznego. Relacja między drużynami, Kolor drużyny, Biały, Błękitny, Czerwono-pomarańczowy, Złoty, Zielone jabłuszko, Fuksjowy, Pomarańczowy, Akwamarynowy, Kremowy, Fioletowy, Neonowy zielony, Modry, Srebrny, Zielononiebieski, Różowy, Zielony (domyślnie: Biały). Po wybraniu opcji „Relacja między drużynami” efekt będzie nadawał kolor błękitny, jeśli otrzymująca go postać należy do drużyny sojuszniczej, lub czerwono-pomarańczowy, jeśli należy do wrogiej. Opcja „Kolor drużyny” będzie nadawać kolor drużyny postaci.

  • Czas trwania efektu: Nieskończony, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min (domyślnie: 3 s)

  • Kończy działanie po podniesieniu: po podniesieniu wzmocnienia nie będzie ono wywoływać efektu, ponieważ zostanie on anulowany. Anuluje wyłącznie efekt graficzny, który dane wzmocnienie ma aktywować.

   • Nie, Tak (domyślnie: Nie)

  • Zasięg podniesienia: określa, jak blisko gracz musi się znajdować, by podnieść wzmocnienie. 

   • Dotyk, 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m (domyślnie: Dotyk)

  • Czas do wygenerowania: określa, jak długo od podniesienia wzmocnienia pojawi się kolejne.

   • Nigdy, Natychmiast, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 45 s, 1 min, 1,5 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min (domyślnie: 15 s)

  • Stwórz na początku minigry: określa, czy element jest dostępny na początku gry, czy też pojawi się dopiero po upływie czasu ponownego wygenerowania.

   • Nie, Tak (domyślnie: Tak)

  • Stwórz przy transmisji od: tworzy wzmocnienie natychmiast, z pominięciem czasu ponownego wygenerowania.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Usuń przy transmisji od: natychmiast usuwa wzmocnienie i uniemożliwia jego ponowne wygenerowanie.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Podnieś przy transmisji od: umożliwia podnoszenie wzmocnienia na odległość i stosowanie efektów innych urządzeń.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Po podniesieniu przedmiotu transmituj na: transmituje na tym kanale po podniesieniu przedmiotu.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano nową opcję do Kreatora klas.

  • Mnożnik ruchu: dostosowuje prędkość chodu/biegu graczy objętych efektem do określonej wartości spośród różnych domyślnych prędkości poruszania się.

   • Od x 0,1 do x 2, Nie zastępuj (domyślnie: Nie zastępuj)

 • Dodano nową opcję do Wybieracza klas:

  • Wyczyść przedmioty po zmianie: określa, które przedmioty powinny zostać usunięte z ekwipunku gracza po zmianie klasy.

   • Wszystkie przedmioty, Tylko przedmioty klasowe (domyślnie: Tylko przedmioty klasowe)

 • Dodano nowe opcje do ekwipunku i ustawień drużyny.

  • Urządzenie ekwipunku i ustawień drużyny zmienia teraz kolor na kolor drużyny, która została w nim ustawiona.

  • Mnożnik ruchu: dostosowuje prędkość chodu/biegu graczy w drużynie do określonej wartości spośród różnych domyślnych prędkości poruszania się.

   • Od x 0,1 do x 2, Nie zastępuj (domyślnie: Nie zastępuj)

  • Po zlikwidowaniu wroga przez członka drużyny nadaj transmisję na: transmituje na kanale, gdy członek określonej drużyny zlikwiduje wroga.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Po likwidacji członka drużyny transmituj na: transmituje sygnał, gdy członek określonej drużyny zostanie zlikwidowany.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano nową opcję do Wzmocnienia grindu.

  • Czas do wygenerowania (natychmiast): daje możliwość zablokowania ponownego generowania wzmocnienia.

  • Stwórz na początku minigry: określa, czy element jest dostępny na początku gry, czy też pojawi się dopiero po upływie czasu ponownego wygenerowania.

   • Nie, Tak (domyślnie: Tak)

  • Stwórz przy transmisji od: tworzy element natychmiast, z pominięciem czasu ponownego wygenerowania.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Usuń przy transmisji od: natychmiast usuwa element i uniemożliwia jego ponowne wygenerowanie.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Podnieś przy transmisji od: pozwala na podnoszenie wzmocnienia na odległość, umożliwiając stosowanie efektów innych urządzeń.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

  • Po podniesieniu przedmiotu transmituj na: transmituje na tym kanale po podniesieniu przedmiotu.

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano nową opcję do Generatora liczb losowych.

  • Wybierz raz: umożliwia ustawienie urządzenia Generatora liczb losowych w taki sposób, by wybierało każdą możliwą liczbę, którą da się wybrać, tylko raz, aż do wyczerpania możliwości (po czym wszystkie możliwości będą znowu dostępne).

   • Nie, Tak (Zresetuj na początku rundy), Tak (Zresetuj na początku gry) (domyślnie: Nie). Po wybraniu opcji „Tak” twórcy mogą ustawić resetowanie listy na początku każdej rundy lub na początku każdej gry.

 • Dodano nowe wartości opcji do Przycisku warunkowego.

  • Wymagane klucze: dodano wartości do górnego rzędu, by ułatwić używanie Przycisku warunkowego ze zgromadzonymi zasobami.

   • Dodatkowe opcje: 50, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 999

 • Dodano nowe opcje do Sekwencera.

  • Zmieniono nazwę „Sekwencer muzyczny” na „Sekwencer”, by podkreślić, że można z niego korzystać nie tylko w celu interakcji z bloczkami muzycznymi.

  • Kierunek strefy: określa kierunek, w jakim jest umieszczana strefa, w odniesieniu do pozycji urządzenia.

   • Z przodu, Z lewej, Z prawej, Z tyłu (domyślnie: Z przodu)

  • Typ aktywatora (dodatkowa opcja: Przełącznik odtwarzania/wstrzymania): poza istniejącymi typami dodano możliwość wstrzymywania i ponownego uruchamiania Sekwencera przez panel od miejsca ostatniego zatrzymania.

  • Aktywny po zatrzymaniu: czy impuls pozostaje aktywny, gdy znajduje się w stanie wstrzymania? Jeśli tak, pozostanie na miejscu, będzie aktywny, lecz nieruchomy i będzie wpływać na obiekty, z którymi zetknie się po raz pierwszy.

   • Tak, Nie (domyślnie: Nie)

  • Kierunek impulsu: dodano możliwość przemieszczania się impulsu w pionie i w poziomie.

   • Dodatkowe opcje: W górę, W dół, Odbicie

  • Wznów sekwencję przy transmisji od: ta opcja powoduje ponowne uruchomienie Sekwencera od ostatniego miejsca, w którym został zatrzymany (z kolei opcja uruchomienia zawsze będzie powodować rozpoczynanie od nowa).

   • Kanał od 1 do 75 (domyślnie: Brak kanału)

 • Dodano nowe opcje do Aktywatora

  • Drużyna: umożliwia nałożenie na Aktywator ograniczenia powodującego, że aktywacji może dokonywać tylko określona drużyna.

   • Dowolna, 1–16 (domyślnie: Dowolna)

  • Aktywuj w fazie gry: aktywuje Aktywator po rozpoczęciu określonej fazy.

   • Brak, Przed grą, Początek gry (domyślnie: Brak)

Poprawki błędów

 • Gracze nie mogą już używać Rekwizytomatu na urządzeniach Kłódka i Przycisk warunkowy.

 • Naprawiono błąd urządzenia Generator przedmiotów, który powodował, że gracze nie widzieli kosztu przedmiotu, gdy mieli wystarczająco dużo zasobów, by go kupić.

 • Zlikwidowani gracze nie będą już obserwować wrogów podczas przełączania się między członkami drużyny.

 • Naprawiono błąd powodujący, że gracze nadal obserwowali gracza, który wyszedł z gry i przeniósł się do Centrum.

 • Gracze nie będą już powalani w meczach każdy na każdego.

 • Naprawiono błąd powodujący, że po zatrzymaniu Sekwencera jego pole reagujące na nacisk świeciło, a po uruchomieniu pojawiał się statyczny impuls.

 • Zmiany w Nadajniku będą aktywowane po ich pierwszym zastosowaniu.

 • Naprawiono błąd powodujący, że po pierwszym umieszczeniu Aktywatora pokazywał on nieprawidłowy odczyt. Obecnie w przypadku braku transmisji na prawidłowym kanale pojawi się czerwony odczyt CH00.

 • Naprawiono błąd powodujący, że Generator liczb losowych nie usuwał roślinności dookoła.

 • Opcja bariery Gwiezdna Przestrzeń będzie prawidłowo wyświetlana na urządzeniach z systemem iOS.

 

Interfejs i opcje społecznościowe

 • Przywrócono przycisk „Rozpocznij grę” do menu hamburgera.

  Dodano przycisk „Wybierz zdjęcie” do zakładki opisu „Moja wyspa”. Umożliwia on ustawienie kamery w celu wykonania zrzutu ekranu wyspy. Zrzut jest wykonywany po opublikowaniu wyspy – funkcja ta jest nadal opracowywana. Obecnie, po ustawieniu kamery nie ma żadnej informacji ani podglądu, które sygnalizowałyby, że kamera została ustawiona.

Poprawki błędów

 • Naprawiono ikonę w dolnej części interfejsu w grze oraz opis plecaka odrzutowego.

 • Naprawiono opis flagi i pochodni w dolnej części interfejsu w grze.

 • Naprawiono błąd powodujący, że przewijanie nazw szablonowych wysp nie resetowało się po wybraniu podglądu innej wyspy szablonowej.

Tagi: Epic Games Fortnite Gearbox Software