SKLEP
redakcja PPE redakcja PPE 16.11.2015
GTA V - kody do gry. Nietykalność, bronie, pieniądze i samochody
50000V

GTA V - kody do gry. Nietykalność, bronie, pieniądze i samochody

Grand Theft Auto V to jedna z najlepiej sprzedających się produkcji ostatnich lat. Nawet teraz, wiele miesięcy po premierze, gra w nią ogromna liczba osób. Jeżeli macie jakieś problemy, to skorzystajcie z zestawu dostępnych kodów ułatwiających zabawę.

Grand Theft Auto V
  • Platformy:  PS4   XONE   PC   PS3   X360 
  • Data premiery - Polska: 17.09.2013
  • Napisy

Jak korzystać?

W przypadku konsolowej wersji gry GTA V kody wpisujemy bezpośrednio na joypadzie. Grając na PC musimy wejść do specjalnej konsoli naciskając przycisk ~ (tylda) na klawiaturze. Aby zdezaktywować dane ułatwienie należy wklepać kombinacje ponownie. 

UWAGA! Skorzystanie z kodu blokuje możliwość otrzymywania trofeów/osiągnięć w danej sesji z grą. Aby ponownie móc zbierać nagrody za postępy w grze konieczne będzie wyjście do menu konsoli/pulpitu i ponowne uruchomienie programu.


Napełnienie paska zdrowia i kamizelki

Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, V, prawo, X, LB, LB, LB
PlayStation: Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, prawo, Kwadrat, L1, L1, L!
PC: TURTLE

Nietykalność (5 minut)

Xbox: prawo, A, prawo, lewo, prawo, RB, prawo, lewo, A, Y
PlayStation: prawo, X, prawo, lewo, prawo, R1, prawo, prawo, Krzyżyk, Trójkąt
PC: PAINKILLER

Broń i amunicja

Xbox: Y, RT, lewo, LB, A, prawo, Y, dół, X, LB, LB, LB
PlayStation: Trójkąt, R2, lewo, L1, Krzyżyk, prawo, Trójkąt, dół, Kwadrat, L1, L1, L1
PC: -

Zwiększenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę

Xbox: RB, RB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
PlayStation: R1, R1, Kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
PC: FUGITIVE

Zmniejszenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę

Xbox: RB, RB, B, RT, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
PlayStation: R1, R1, Kółko, R2, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
PC: LAWYERUP

Doładowanie specjalnej umiejętności

Xbox: A, A, X, RB, LB, A, prawo, lewo, A
PlayStation: Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, prawo, lewo, Krzyżyk
PC: POWERUP

Otrzymanie spadochronu

Xbox: lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, RT, lewo, lewo, prawo, LB
PlayStation: lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, R2, lwo, lewo, prawo, L1
PC: SKYDIVE

Naboje z wybuchowymi właściwościami

Xbox: prawo, X, A, lewo, RB, RT, lewo, prawo, prawo, LB, LB, LB
PlayStation: prawo, Kwadrat, Krzyżyk, lewo, R1, R2, lewo, prawo, prawo, L1, L1, L1
PC: HIGHEX

Naboje podpalają trafiony cel

Xbox: LB, RB, X, RB, lewo, RT, RB, lewo, X, prawo, LB, LB
PlayStation: L1, R1, Kwadrat, R1, lewo, R2, R1, lewo Kwadrat, prawo, L1, L1
PC: INCIDENTARY

Eksplodujące pięści

Xbox: prawo, lewo, A, Y, RB, B, B, B, LT
PlayStation: prawo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2
PC: HOTHANDS

Spowolnienie rozgrywki. Wpisanie kodu ponownie podwaja efekt

Xbox: Y, lewo, prawo, prawo, X, RT, RB
PlayStation: Trójkąt, lewo, prawo, prawo, Kwadrat, R2, R1
PC: SLOWMO

Celowanie w zwolnionym tempie

Xbox: X, LT, RB, Y, lewo, X, LT, prawo, A
PlayStation: Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, lewo, Kwadrat, L2, prawo, X
PC: DEADEYE

Pijaństwo

Xbox: Y, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, lewo
PlayStation, Trójkąt, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, lewo
PC: LIQUOR

Szybki bieg

Xbox: Y, lewo, prawo, prawo, LT, LB, X
PlayStation: Trójkąt, lewo, prawo, prawo, L2, L1, Kwadrat
PC: CATCHME

Szybkie pływanie

Xbox: lewo, lewo, LB, prawo, prawo, RT, lewo, LT, prawo
PlayStation: lewo, lewo, L1, prawo, prawo, R2, lewo, L2, prawo
PC: -

Teleportowanie się w niebo

Xbox: LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo
PlayStation: L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo
PC: SKYFALL

Super Skok

Xbox: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, lewo, prawo, A
PlayStation: L2, L2, Kwadrat, Kółko, Kółko, L2, Kwadrat, Kwadrat, lewo, prawo, Krzyżyk
PC: -

Niska grawitacja

Xbox: lewo, lewo, LB, RB, LB, prawo, lewo, LB, lewo
PlayStation: lewo, lewo, L1, R1, L1, prawo, lewo, L1, lewo
PC: FLOATER

Ślizgające się pojazdy

Xbox: Y, RB, RB, lewo, RB, LB, RT, LB
PlayStation: Trójkąt, R1, R1, lewo, R1, L1, R2, L1
PC: SNOWDAY

Zmiana pogody

Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kwadrat
PC: MAKEITRAIN

Kody na pojazdy:

Buzzard

Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
PlayStation: Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt
PC: BUZZOFF

BMX

Xbox: lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, Y, RB, RT
PlayStation: lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2
PC: BANDIT

Caddy

Xbox: B, LB, lewo, RB, LT, A, RB, LB, B, A
PlayStation: Kółko, L1, lewo, R1, L2, Krzyżyk, R2, L1, Kółko, Krzyżyk
PC: - 

Comet

Xbox: RB, B, RT, prawo, LB, LT, A, A, X, RB
PlayStation: R1, Kółko, R2, prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kółko, R1
PC: Comet

Duster

Xbox: prawo, lewo, RB, RB, RB, lewo, Y, Y, A, B, LB, LB
PlayStation: prawo, lewo, R1, R1, R1, lewo, Trójkąt, Trójkąt, Krzyżyk, Kółko, L1, L1
PC: -

PCJ

Xbox: RB, prawo, lewo, prawo, RT, lewo, prawo, X, prawo, LT, LB, LB
PlayStation: R1, prawo, lewo, prawo, R2, lewo, prawo, Kwadrat, prawo, L2, L1, L1
PC: ROCKET

Rapid GT

Xbox: RT, LB, B, prawo, LB, RB, prawo, lewo, B, RT
PlayStation: R2, L1, Kółko, prawo, L1, R1, prawo, lewo, Kółko, R2
PC: RAPIDGT

Sanchez

Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
PlayStation: Kółko, Krzyżyk, L1, Kółko, Kółko, L1, Kółko, R1, R2, L2, L1, L1
PC: OFFROAD

Stretch Limo

Xbox: RT, prawo, Lt, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PlayStation: R2, prawo, L2, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
PC: VINEWOOD

Stunt Plane

Xbox: B, prawo, LB, LT, lewo, RB, LB, LB, lewo, lewo, A, Y
PlayStation: Kółko, prawo, L1, L2, lewo, R1, L1, L1, lewo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt
PC: BARNSTORM

Trashmaster

Xbox: B, RB, B, RB, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PlayStation: Kółko, R1, Kółko, R1, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
PC: TRASHED

Kraken

Xbox: - 
PlayStation: -
PC: BUBBLES

Duke O'Death

Xbox: -
PlayStation: - 
PC: DEATHCAR

Tagi: grand theft auto grand theft auto v gta gta v kody rockstar rockstar games

Miesięcznik PSX Extreme