SKLEP
redakcja PPE redakcja PPE 16.11.2015
GTA 5 (GTA V) - kody do gry. Nietykalność, bronie, pieniądze i samochody
50000V

GTA 5 (GTA V) - kody do gry. Nietykalność, bronie, pieniądze i samochody

Grand Theft Auto V (GTA 5) to jedna z najlepiej sprzedających się produkcji ostatnich lat. Nawet teraz, wiele miesięcy po premierze, gra w nią ogromna liczba osób. Jeżeli macie jakieś problemy, to skorzystajcie z naszego materiału, w którym znajdziecie kody do GTA 5 na PS4, XOne i PC.

Kody do GTA 5 (PS4, PS3, XOne, X360, PC) - jak korzystać?

W przypadku konsolowej wersji gry GTA V kody wpisujemy bezpośrednio na joypadzie. Grając na PC, musimy wejść do specjalnej konsoli, naciskając przycisk ~ (tylda) na klawiaturze. Aby zdezaktywować dane ułatwienie, należy wklepać kombinacje ponownie. 

UWAGA! Skorzystanie z kodu blokuje możliwość otrzymywania trofeów/osiągnięć w danej sesji z grą. Aby ponownie móc zbierać nagrody za postępy w grze, konieczne będzie wyjście do menu konsoli/pulpitu i ponowne uruchomienie programu.

UWAGA! Korzystaj z kodów tylko w trybie fabularnym. Korzystanie z kodów w trybie online może skończyć się banem. 


Napełnienie paska zdrowia i kamizelki

Xbox B, LB, Y, RT, A, X, V, prawo, X, LB, LB, LB
PlayStation Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, prawo, Kwadrat, L1, L1, L!
PC TURTLE

Nietykalność (5 minut)

Xbox prawo, A, prawo, lewo, prawo, RB, prawo, lewo, A, Y
PlayStation prawo, X, prawo, lewo, prawo, R1, prawo, prawo, Krzyżyk, Trójkąt
PC PAINKILLER

Broń i amunicja

Xbox Y, RT, lewo, LB, A, prawo, Y, dół, X, LB, LB, LB
PlayStation Trójkąt, R2, lewo, L1, Krzyżyk, prawo, Trójkąt, dół, Kwadrat, L1, L1, L1
PC -

Zwiększenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę

Xbox RB, RB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
PlayStation R1, R1, Kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
PC FUGITIVE

Zmniejszenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę

Xbox RB, RB, B, RT, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
PlayStation R1, R1, Kółko, R2, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
PC LAWYERUP

Doładowanie specjalnej umiejętności

Xbox A, A, X, RB, LB, A, prawo, lewo, A
PlayStation Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, prawo, lewo, Krzyżyk
PC POWERUP

Otrzymanie spadochronu

Xbox lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, RT, lewo, lewo, prawo, LB
PlayStation lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, R2, lewo, lewo, prawo, L1
PC SKYDIVE

Naboje z wybuchowymi właściwościami

Xbox prawo, X, A, lewo, RB, RT, lewo, prawo, prawo, LB, LB, LB
PlayStation prawo, Kwadrat, Krzyżyk, lewo, R1, R2, lewo, prawo, prawo, L1, L1, L1
PC HIGHEX

Naboje podpalają trafiony cel

Xbox LB, RB, X, RB, lewo, RT, RB, lewo, X, prawo, LB, LB
PlayStation L1, R1, Kwadrat, R1, lewo, R2, R1, lewo Kwadrat, prawo, L1, L1
PC INCIDENTARY

Eksplodujące pięści

Xbox prawo, lewo, A, Y, RB, B, B, B, LT
PlayStation prawo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2
PC HOTHANDS

Spowolnienie rozgrywki. Wpisanie kodu ponownie podwaja efekt

Xbox Y, lewo, prawo, prawo, X, RT, RB
PlayStation Trójkąt, lewo, prawo, prawo, Kwadrat, R2, R1
PC SLOWMO

Celowanie w zwolnionym tempie

Xbox X, LT, RB, Y, lewo, X, LT, prawo, A
PlayStation Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, lewo, Kwadrat, L2, prawo, X
PC DEADEYE

Pijaństwo

Xbox Y, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, lewo
PlayStation Trójkąt, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, lewo
PC LIQUOR

Szybki bieg

Xbox Y, lewo, prawo, prawo, LT, LB, X
PlayStation Trójkąt, lewo, prawo, prawo, L2, L1, Kwadrat
PC CATCHME

Szybkie pływanie

Xbox lewo, lewo, LB, prawo, prawo, RT, lewo, LT, prawo
PlayStation lewo, lewo, L1, prawo, prawo, R2, lewo, L2, prawo
PC -

Teleportowanie się w niebo

Xbox LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo
PlayStation L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo
PC SKYFALL

Super Skok

Xbox LT, LT, X, B, B, LT, X, X, lewo, prawo, A
PlayStation L2, L2, Kwadrat, Kółko, Kółko, L2, Kwadrat, Kwadrat, lewo, prawo, Krzyżyk
PC -

Niska grawitacja

Xbox lewo, lewo, LB, RB, LB, prawo, lewo, LB, lewo
PlayStation lewo, lewo, L1, R1, L1, prawo, lewo, L1, lewo
PC FLOATER

Ślizgające się pojazdy

Xbox Y, RB, RB, lewo, RB, LB, RT, LB
PlayStation Trójkąt, R1, R1, lewo, R1, L1, R2, L1
PC SNOWDAY

Zmiana pogody

Xbox RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
PlayStation R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kwadrat
PC MAKEITRAIN

 


Kody na pojazdy do GTA 5:
 

Buzzard

Xbox B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
PlayStation Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt
PC BUZZOFF

BMX

Xbox lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, Y, RB, RT
PlayStation lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2
PC BANDIT

Caddy

Xbox B, LB, lewo, RB, LT, A, RB, LB, B, A
PlayStation Kółko, L1, lewo, R1, L2, Krzyżyk, R2, L1, Kółko, Krzyżyk
PC -

Comet

Xbox RB, B, RT, prawo, LB, LT, A, A, X, RB
PlayStation R1, Kółko, R2, prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kółko, R1
PC Comet

Duster

Xbox prawo, lewo, RB, RB, RB, lewo, Y, Y, A, B, LB, LB
PlayStation prawo, lewo, R1, R1, R1, lewo, Trójkąt, Trójkąt, Krzyżyk, Kółko, L1, L1
PC -

PCJ

Xbox RB, prawo, lewo, prawo, RT, lewo, prawo, X, prawo, LT, LB, LB
PlayStation R1, prawo, lewo, prawo, R2, lewo, prawo, Kwadrat, prawo, L2, L1, L1
PC ROCKET

Rapid GT

Xbox RT, LB, B, prawo, LB, RB, prawo, lewo, B, RT
PlayStation R2, L1, Kółko, prawo, L1, R1, prawo, lewo, Kółko, R2
PC RAPIDGT

Sanchez

Xbox B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
PlayStation Kółko, Krzyżyk, L1, Kółko, Kółko, L1, Kółko, R1, R2, L2, L1, L1
PC OFFROAD

Stretch Limo

Xbox RT, prawo, Lt, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PlayStation R2, prawo, L2, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
PC VINEWOOD

Stunt Plane

Xbox B, prawo, LB, LT, lewo, RB, LB, LB, lewo, lewo, A, Y
PlayStation Kółko, prawo, L1, L2, lewo, R1, L1, L1, lewo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt
PC BARNSTORM

Trashmaster

Xbox B, RB, B, RB, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PlayStation Kółko, R1, Kółko, R1, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
PC TRASHED

Kraken

Xbox -
PlayStation -
PC BUBBLES

Duke O'Death

Xbox -
PlayStation -
PC DEATHCAR

Wszystkie kody do GTA 5

Tagi: grand theft auto Grand Theft Auto V gta gta v kody rockstar Rockstar Games Rockstar North

Miesięcznik PSX Extreme