Czy gry komputerowe to tylko bezmyślna rozrywka? Fizjologia, ludologia oraz gamifikacja naszego życia.

BLOG
257V
user-2107659 main blog image
Weredyk | 28.03, 01:24
Poniżej znajduje się treść dodana przez czytelnika PPE.pl w formie bloga.

Gry komputerowe - czy to na konsolach, PC czy też urządzeniach mobilnych - stały się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Od czasów pierwszych pikselowych przygód po dzisiejsze fotorealistyczne symulacje, gry przekształciły się w niezwykle ważny element kultury i rozrywki. Ale jak to się stało? Dlaczego gry komputerowe są teraz tak powszechne? Przygotujcie się na podróż przez historię i współczesność, by zrozumieć, jak gry zaczęły rządzić światem.

 

Jak to się zaczęło? 

Pierwsze gry komputerowe pojawiły się już w latach 50. i 60. XX wieku, jednak to dopiero w latach 70. oraz 80., dzięki takim klasykom jak "Pong" czy "Space Invaders", gry zaczęły powszechnie trafiać do domów i salonów gier. Początkowo były to proste symulacje, które jednak szybko wciągnęły miliony graczy, stając się ulubioną formą rozrywki. W latach 90. i 2000. pojawiły się już kultowe tytuły, takie jak "Super Mario Bros.", "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", "Final Fantasy VII", "Half-Life" czy "World of Warcraft", które na stałe zapisują się w historii gier komputerowych jako klasyki.

Gry kiedyś oraz ich fundamentalna rola w społeczeństwie

Gry, w swoich różnych formach, od starożytności aż do czasów współczesnych, odgrywały istotną rolę w społeczeństwach na całym świecie. Już starożytne cywilizacje, takie jak Egipt, Mezopotamia czy Chiny, używały gier nie tylko jako formy rozrywki, lecz także jako narzędzi edukacyjnych i budowania relacji społecznych. Przykłady takich gier to egipskie Senet czy chińskie Go, które oprócz walorów rozrywkowych, były często używane do symulowania strategii wojennych czy nauki taktyki. W średniowieczu gry, takie jak szachy, były symbolem myślenia strategicznego i używane w edukacji arystokracji. Renesans przyniósł rozwój gier karcianych, które pozwalały na wyrażenie indywidualizmu. Współczesność zaznacza się poprzez dominację gier komputerowych, które umożliwiają graczom eksplorację wirtualnych światów i budowanie społeczności online. Gry odgrywały rolę narzędzi edukacyjnych, budowania relacji społecznych oraz odzwierciedlania kultury i wartości danej epoki. Współczesne gry akcentują współpracę, komunikację i myślenie strategiczne, co odzwierciedla skomplikowane mechanizmy współczesnego świata. Historia gier to fascynująca podróż przez różne epoki i kultury, ukazująca ewolucję tej formy rozrywki oraz jej wpływ na kształtowanie społeczeństw i relacji międzyludzkich.

Czym jest i o co chodzi z ludologią? 

Termin „Ludologia”, wprowadzony w latach 90., stanowi istotny obszar badań naukowych skoncentrowanych na analizie gier komputerowych oraz ich wpływie na różne aspekty życia społecznego i jednostkowego. Ludologia, będąca interdyscyplinarną dziedziną, bada złożone zjawiska związane z grami, takie jak ich wpływ na psychologię graczy, społeczne interakcje czy ekonomię wirtualnych światów. Ważnym epitetem, który odnosi się do gier komputerowych, jest "interaktywna rozrywka", podkreślająca aktywny udział graczy w tworzeniu narracji i przebiegu rozgrywki. Książki badaczy naukowych, takie jak "Understanding Video Games: The Essential Introduction" autorstwa Simon Egenfeldt-Nielsena, Jonas Heide Smitha i Susanea P. Smitha, czy "Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World" autorstwa Jane McGonigal, stanowią znakomite przykłady literatury naukowej poświęconej ludologii. W badaniach ludologicznych często używane są terminy takie jak "immersion" (zanurzenie), opisujący stopień zaangażowania gracza w wirtualny świat gry, czy "game mechanics" (mechanika gry), odnoszący się do reguł i systemów, które kształtują rozgrywkę. Ludologia analizuje również zagadnienia związane z narracją w grach, dynamicznymi relacjami społecznymi w świecie wirtualnym oraz wpływem gier na rozwój kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów graczy. Badania ludologiczne nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć fenomen gier komputerowych, ale również mogą mieć praktyczne zastosowanie w projektowaniu gier, edukacji czy terapii. Poprzez zgłębianie tych zagadnień, ludologia przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat roli, jaką gry pełnią w życiu jednostki oraz społeczeństwa jako całości.

Dewaluacja gier przez ogół społeczeństwa - gra to dziecinna zabawa, z której TRZEBA wyrosnąć

Dewaluacja gier przez ogół społeczeństwa polega na postrzeganiu ich jako wyłącznie dziecinnej zabawy, z której trzeba wyrosnąć wraz z dorastaniem. Ta percepcja wynika często z utrwalonych przekonań i stereotypów, które nie odzwierciedlają rzeczywistego bogactwa i różnorodności doświadczeń, jakie gry mogą oferować. Ludzie często zapominają, że gry mogą być nie tylko formą rozrywki, ale także narzędziem do nauki, rozwoju umiejętności społecznych i poznawczych, a nawet terapii. Pojęcie, że gry są jedynie dla dzieci i młodzieży, ignoruje fakt, że wiele gier jest skierowanych do dorosłych graczy, zawierających głęboką fabułę, skomplikowane mechaniki i tematykę zróżnicowaną. Pomijanie tej różnorodności prowadzi do ograniczenia zrozumienia potencjału, jaki gry mają do zaoferowania w różnych sferach życia. Istnieje również presja społeczna, która sugeruje, że zainteresowanie grami może być przejawem niedojrzałości lub nieodpowiednie dla dorosłych. Jednakże, obserwując rozwój branży gier wideo i ich wpływ na kulturę, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ich znaczenia jako ważnego elementu współczesnej kultury i rozrywki.

Większość społeczeństwa postrzega gry jako zwykłą rozrywkę bezmyślnej zabawy, co wynika głównie z narosłych przez lata stereotypów i uprzedzeń wobec tego medium. Już od długiego czasu gry wideo kojarzone są głównie z formą rozrywki dla dzieci i młodzieży, co sprawia, że wiele osób traktuje je jako powierzchowne i nieintelektualne. Dodatkowo, negatywny wizerunek gier w mediach skupia się często na aspektach przemocy i uzależnienia, co jeszcze bardziej umacnia negatywne postrzeganie w społeczeństwie. Brak zrozumienia głębi i złożoności, jakie mogą oferować niektóre tytuły, prowadzi do dalszego minimalizowania ich wartości.

Jednakże, rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Gry wideo nie tylko zapewniają rozrywkę, ale również stanowią nośnik dla głębokich narracji oraz skomplikowanych mechanik rozgrywki. Interakcja społeczna w grach wieloosobowych tworzy unikalne społeczności, które mają własne normy i hierarchie społeczne, wpływając na zachowanie i samopoczucie graczy. Ponadto, gry mogą angażować graczy w refleksję nad moralnością, decyzyjnością oraz umożliwiać eksplorację złożonych tematów społecznych i psychologicznych.

Rozwój psychologiczny i społeczny w kontekście gier wideo stanowi fascynujący obszar badań, który pozwala zgłębiać złożoność ludzkiego zachowania i interakcji społecznych w cyfrowym środowisku. Gry wideo mogą wywoływać silne emocje u graczy, co prowadzi do zanurzenia się w wirtualnym świecie gry, tworząc efekt immersji i zaangażowania emocjonalnego. Badania pokazują, że ta głęboka immersja może prowadzić do doświadczania silnych emocji, identyfikacji z bohaterami oraz wpływać na sposób, w jaki gracze rozumieją i reagują na wydarzenia w grze. Gry wieloosobowe online tworzą unikalne społeczności, które często funkcjonują jak mikrokosmosy społeczne, mając własne normy, wartości i hierarchie społeczne, co może wpływać na zachowanie i samopoczucie graczy. Współpraca i komunikacja są często kluczowymi elementami w wielu grach wideo, zwłaszcza w grach wieloosobowych, co może stymulować rozwój umiejętności społecznych takich jak negocjacja, współpraca, komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów. Dla niektórych osób gry wideo stanowią ucieczkę od rzeczywistości i codziennych problemów, co może być zarówno pozytywne, jako sposób na zmniejszenie stresu i napięcia, jak i negatywne, gdy prowadzi do unikania życiowych wyzwań. Coraz więcej badań sugeruje, że gry wideo mogą być skutecznym narzędziem terapeutycznym w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki czy PTSD, pomagając w samoregulacji emocji, budowaniu umiejętności radzenia sobie oraz oferując wsparcie społeczne. Zachęcam do pogłębienia tych tematów poprzez lekturę badań naukowych i literatury akademickiej dotyczącej psychologii gier wideo, socjologii mediów oraz interakcji człowiek-komputer, oraz rozmowę z graczami, aby lepiej zrozumieć wpływ gier wideo na ludzkie życie i społeczeństwo jako całość.

Bolączki dzisiejszego świata

Nie sposób nie zauważyć, że obok fascynacji grami komputerowymi istnieją także pewne negatywne aspekty, które warto wziąć pod uwagę. Jednym z najpoważniejszych problemów jest uzależnienie od gier komputerowych, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Uzależnienie to często manifestuje się poprzez nadmierną potrzebę grania, trudności w kontrolowaniu czasu spędzanego przed ekranem, oraz zaniedbywanie innych obowiązków czy zainteresowań na rzecz gier. Zjawisko to, znane jako uzależnienie grami komputerowymi, może prowadzić do izolacji społecznej, problemów w relacjach interpersonalnych oraz obniżonej jakości życia. Poza uzależnieniem, istnieje także ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z nadmiernym czasem spędzonym przed komputerem i grami. Stałe eksponowanie się na świat wirtualny może prowadzić do zaburzeń snu, przemęczenia, a nawet problemów ze wzrokiem. Ponadto, zbyt duża liczba godzin spędzonych przed ekranem może prowadzić do zaniedbywania aktywności fizycznej oraz relacji społecznych, co może mieć negatywny wpływ na ogólne zdrowie i samopoczucie. Jednym z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w kontekście gier komputerowych, jest również zjawisko FOMO, czyli strach przed brakiem czegoś. W świecie gier może to oznaczać presję uczestnictwa w różnych wydarzeniach, promocjach czy trendach, nawet jeśli nie przynoszą one nam prawdziwej satysfakcji czy przyjemności. Takie zachowanie może prowadzić do nadmiernego stresu oraz poczucia niezadowolenia, gdy nie spełniamy oczekiwań społecznych czy nie osiągamy założonych celów w grach. Wreszcie, należy również wspomnieć o degeneracji motywacji, czyli utracie zainteresowania i pasji do rzeczy, które kiedyś nas ekscytowały. Gry komputerowe mogą stanowić zarówno przyczynę, jak i skutek tego zjawiska. Z jednej strony, nadmierna gra może prowadzić do zaniedbywania innych pasji i obowiązków, co może prowadzić do utraty motywacji w innych dziedzinach życia. Z drugiej strony, osoby z już obniżoną motywacją życiową mogą szukać ucieczki w grach komputerowych, co dalszy pogłębia ten problem. Warto zatem zachować umiar w korzystaniu z gier komputerowych i świadomie zarządzać czasem spędzonym przed ekranem, aby uniknąć negatywnych skutków dla zdrowia i samopoczucia. Niezwykle istotne jest także świadome monitorowanie własnych zachowań oraz ewentualne poszukiwanie pomocy w przypadku wystąpienia problemów związanych z nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych.

Czym jest gamifikacja? 

Warto również wspomnieć o zastosowaniu gamifikacji w biznesie i edukacji, gdzie gry stają się nie tylko narzędziem do zabawy, ale także skutecznym sposobem motywacji i zaangażowania ludzi.  Gamifikacja polega na wykorzystaniu mechanik i elementów znanych z gier do motywowania i angażowania ludzi w różnych dziedzinach życia, takich jak nauka, praca czy zdrowie.  W biznesie przykładem może być wykorzystanie gier symulacyjnych do szkoleń pracowników lub stworzenie platformy online, gdzie pracownicy rywalizują o osiągnięcie określonych celów sprzedażowych. W edukacji natomiast, gry komputerowe mogą być wykorzystane do uczenia się poprzez zabawę, na przykład poprzez interaktywne aplikacje matematyczne czy symulacje naukowe. Idea gier może pomóc nam w walce z problemami wspomnianymi wcześniej poprzez stworzenie motywacji do osiągania celów, nagradzanie za wysiłek i wytrwałość, a także uczenie nas rywalizacji, logicznego myślenia i kombinowania - aspektów, które samo życie również od nas wymaga by poprawić swój stan życia.

Stwórzmy własną grę z naszego życia

Załóżmy, że naszym życiowym celem jest wygranie turnieju międzynarodowego w szachach. Zamiast traktować to jako monotonne zadanie, możemy podejść do tego jak do gry, gdzie sami jesteśmy głównym bohaterem. Zacznijmy od stworzenia listy "questów", czyli celów do osiągnięcia, które prowadzą nas krok po kroku do naszego głównego celu.

Quest 1: Naucz się podstawowych zasad szachowych

Pierwszym krokiem w naszej przygodzie będzie nauka podstawowych zasad szachowych. Możemy zarezerwować sobie kilka dni na przeczytanie podręcznika, obejrzenie tutoriali online lub uczestnictwo w kursie szachowym. Za każdą przyswojoną zasadę zdobywamy punkty doświadczenia (exp), które są naszym wirtualnym wskaźnikiem postępu.

Quest 2: Gra z komputerem na poziomie początkującym

Po opanowaniu podstaw, czas sprawdzić nasze umiejętności w praktyce. Quest numer dwa polegać będzie na rozegraniu kilku partii z komputerem na poziomie początkującym. Za każdą wygraną partię lub poprawne zastosowanie zdobytych wcześniej zasad, otrzymujemy dodatkowe punkty exp.

Quest 3: Uczestnictwo w turnieju gminnym

Kolejnym krokiem będzie udział w turnieju szachowym w naszej lokalnej społeczności. To pierwsza próba naszych umiejętności w realnym środowisku. Za udział w turnieju i osiągnięcie określonego wyniku możemy zdobyć kolejne punkty exp oraz cenne doświadczenie, które pozwoli nam się rozwijać.

Quest 4: Trening z trenerem szachowym

W dalszym ciągu rozwijamy swoje umiejętności, ale teraz czas na bardziej zaawansowane techniki. Możemy skorzystać z usług trenera szachowego, który pomoże nam udoskonalić naszą grę i wskazać obszary do poprawy. Za każdy udany trening otrzymujemy dodatkowe punkty exp.

Quest 5: Udział w turniejach regionalnych i kwalifikacjach do turnieju międzynarodowego

Osiągnęliśmy już sporo, ale teraz czeka nas prawdziwe wyzwanie. Udział w turniejach regionalnych oraz kwalifikacjach do turnieju międzynarodowego. Każdy turniej to nowe doświadczenia, nowe możliwości nauki i zdobywania punktów exp.

Quest 6: Wygranie turnieju międzynarodowego

I wreszcie nadszedł czas na osiągnięcie naszego głównego celu - wygranie turnieju międzynarodowego w szachach. Po latach ciężkiej pracy, treningów i rywalizacji, w końcu stajemy na szczycie jako zwycięzcy.

Poprzez taki system "questów" nie tylko uczymy się i rozwijamy nasze umiejętności, ale także śledzimy nasz postęp i motywujemy się do dalszego działania. Gamifikacja naszego życia pozwala nam traktować cele jak misje w grze, które przynoszą nam satysfakcję i radość z osiągnięć na drodze do sukcesu.

Korzyści płynące z gier komputerowych

Gry komputerowe, jako forma interaktywnej rozrywki, mają znaczący wpływ na rozwój graczy oraz mogą być skutecznym narzędziem w terapii i edukacji. Ich angażujący charakter oraz możliwość interakcji zarówno z samą grą, jak i innymi graczami, sprzyjają wieloaspektowym rozwojowi jednostki. Poprzez intensywne korzystanie zmysłów, gry wspomagają rozwój koncentracji i umiejętności spostrzegania. Mechanizmy interakcji w grze wymagają szybkiego przetwarzania informacji, co wzmacnia funkcje poznawcze gracza. Przykładowo, w grach logicznych, rozwiązywanie problemów wymaga logicznego myślenia i analizy sytuacji, co przekłada się na rozwój umiejętności planowania strategicznego. Interakcja z innymi graczami sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz rozwijaniu umiejętności społecznych. Wieloosobowe gry online stwarzają możliwość bezkrwawej rywalizacji i współpracy, co sprzyja budowaniu relacji międzygrupowych oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i współpracy zespołowej. Dodatkowo, gry komputerowe dostarczają rozrywki i relaksu, stanowiąc ciekawe hobby integrujące ludzi i zachęcające do kolekcjonowania związanych z nimi gadżetów. Przykładowo, organizowanie spotkań fanów danej gry może sprzyjać budowaniu społeczności oraz wymianie doświadczeń i wiedzy. W kontekście edukacji, gry mogą stanowić skuteczną formę wspomagającą naukę poprzez interaktywne i atrakcyjne formy przekazu. Gry edukacyjne mogą rozwijać umiejętności matematyczne, językowe oraz wspierać naukę poprzez symulacje i eksperymenty. Na przykład, symulacje naukowe pozwalają uczniom eksplorować różne zjawiska i procesy, co sprzyja zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć. W terapii, gry komputerowe znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku zaburzeń poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Poprzez interaktywne ćwiczenia i symulacje, gry mogą wspierać proces rehabilitacji po urazach mózgu czy wylewach, rozwijając funkcje poznawcze oraz umiejętności ruchowe.

Konkludując

Gry komputerowe stanowią istotny element współczesnej kultury, jednak nie można ignorować pewnych negatywnych aspektów z nimi związanych. Choć gry mogą przynosić wiele pozytywnych doświadczeń, rozwijać umiejętności i zapewniać rozrywkę, towarzyszą im także wyzwania, takie jak uzależnienie, przeciążenie informacyjne czy degeneracja motywacji. Ważne jest zatem zachowanie umiaru w korzystaniu z gier oraz świadome zarządzanie czasem spędzonym przed ekranem.

Jednakże, należy pamiętać, że nic nie jest czarno-białe, a gry komputerowe również przeszły znaczną ewolucję na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Obecnie są one znacznie bardziej złożone i angażujące niż kiedykolwiek wcześniej, oferując nie tylko rozrywkę, ale również edukację, terapię czy możliwość twórczego wyrażania się. Gry stały się integralną częścią naszej kultury, wyznaczając trendy, inspirując sztukę i literaturę oraz angażując społeczność w dyskusje na temat ich znaczenia i wpływu na społeczeństwo.

W związku z tym, warto kontynuować badania nad rolą gier komputerowych w społeczeństwie oraz promować zdrowe podejście do ich używania, aby czerpać z nich pełnię korzyści, unikając przy tym potencjalnych negatywnych skutków. W ten sposób, gry komputerowe mogą pełnić istotną rolę w naszym życiu, stając się nie tylko formą rozrywki, ale także narzędziem rozwoju osobistego i społecznego. Gry stają się więc nie tylko formą indywidualnej rozrywki, ale także miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Dodatkowo, rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) otwiera nowe możliwości dla gier komputerowych, umożliwiając jeszcze głębsze zanurzenie się w wirtualnym świecie oraz integrację z rzeczywistością. Dzięki temu, gry stają się coraz bardziej interaktywne, angażując nasze zmysły w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.

Wreszcie, gry komputerowe mają także potencjał do przekazywania istotnych przesłań i budowania świadomości społecznej na temat różnorodnych kwestii, takich jak ochrona środowiska, równość czy tolerancja. Poprzez fabuły, postacie i wyzwania zawarte w grach, możemy kształtować nasze poglądy i wartości oraz stawać się bardziej empatycznymi i świadomymi obywatelami.

W ten sposób, gry komputerowe nie tylko stanowią istotny aspekt naszej kultury, ale także mogą mieć pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo i świat. Ich potencjał jest ogromny, a wykorzystanie go w odpowiedni sposób może przynieść wiele korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa jako całości.

 

 

 

Oceń bloga:
7

A czy dla Ciebie gry komputerowe to coś więcej niż tylko rozrywka?

Tak
40%
Zależy
40%
Nie
40%
Pokaż wyniki Głosów: 40

Komentarze (7)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper