6864V

QUIZ wiedzy o konsoli SNES

1.
Pod jaką nazwą SNES był znany w Japonii, na swoim rodzimym rynku?